فیکس کردن بستر کربن اکتیو در فیلترهای عمومی

توسط مدیریت سایت در shimipajoohan بدون نظر

 

خلاصه تحقیقاتی در مورد فیلتر کربن اکتیو گرانول

 

چگونگی عملکرد فیلتر:

فیلتر گرانول کربن اکتیو بدلیل جذب در دیواره سوراخهای کربن  و همچنین بدلیل سبک بودن کربن اکتیو شرایط متفاوتی از بستر ماسه ای و بستر آنتراسیت دارد.

بطورکلی در فیلترهایی که بصورت گرانول هستند هر چقدر دانه بندی ریزتر باشد ٬ عمل تصفیه بدلیل احتمال تماس بیشترسطح دانه ها بهترانجام می شود. سطح دانه ها محل رسوب یا جذب و همچنین درکربن اکتیو محل ورود به داخل سوراخهای کربن اکتیو می باشد.پس هر چقدر سطح زیاد باشد احتمال ورود به داخل سوراخها بیشتر می شود و هرچقدر دانه ها ریزتر باشند سطح بیرونی دانه ها در یک حجم ثابت بیشتر می شود.

معمولا در فیلترها آب یا مایعی که تصفیه می شود از لابلای دانه های کربن اکتیو حرکت می کند و با توجه به ضخامت بسترها کربن اکتیو٬ چندین بار وارد سوراخهای کربن اکتیو شده وخارج  می گردد. هرچقدر احتمال ورود به سوراخها بیشتر باشد عمل تصفیه بهترانجام می شود.

هر چقدر دانه بندی درشت باشد هم سطح بیرونی دانه ها کاهش می یابد و هم اینکه احتمال ورود مایع به سوراخها کمتر می شود  و در نتیجه جذب کمترمیشود.

معمولا برای اندازه ها و توزیع اندازه دانه ها در فیلتراسیون درکربن اکتیو یک سایز موثری معرفی میگردد (  (Effective Sizeمقدار این سایز موثر و مقدار سایزهای بزرگتر و کوچکتر از این سایز موثر میزان فضای خالی بین دانه ها را مشخص و تعیین می کند.

بدیهی است هر چقدر توزیع دانه هاطوری باشد که  فضای خالی بین دانه های موثر نیز پر شود ٬ احتمال حرکت و جریان سیال درلابلای دانه ها کمتر می شود و افت  فشار ایجاد می شود که در استانداردهای توزیع ذرات  به این موضوع اهمیت داده میشود.

تمامی مواردی که اشاره شد در حالت فیکس بودن بستر کربن اکتیو  بررسی شدند یعنی دانه های کربن اکتیو  داخل بسترحرکت نمی کنند واصطلاحا انبساط بستر پایین است.

( انبساط بستر به میزان افزایش ضخامت ارتفاع بستر گفته می شود که بسترکربن اکتیو درتماس با مایع نسبت به حالت خشک پیدا می کند ٬ یعنی دانه ها از همدیگر فاصله می گیرند.)

 

 

اگر بستر کربن اکتیو فیکس نباشد ٬ میزان انبساط به دلیل وزن مخصوص پایین کربن اکتیو بیشتر می شود. در این  حالت تصفیه به مقدار کمی صورت می گیرد چون مایع از لابلا و از فاصله بین دانه ها عبور می کند و کمتر وارد سوراخ دانه ها می شود.

این موضوع اهمیت تثبیت و فیکس شدن بستر کربن اکتیو در فیلترهای  گرانولی را نشان می دهد.

در صورتیکه انبساط بستربالا باشد ٬ جابجایی و حرکت دانه ها و حتی غوطه ور شدن دانه ها اتفاق می افتد. حرکت دانه ها باعث سایش و خرد شدن دانه ها  می شود حتی در مواردی ممکن است در سطوح پایین بستر٬ گرفتگی و انسداد ودر نتیجه کانالیزه شدن ایجاد شود یا اینکه دانه های ریز ایجاد شده همراه مایع خروجی خارج شود  ومعضلاتی ایجاد نماید.

همچنین باعث می شود که جدایش دانه ها از نظر ابعادی صورت گیرد و عملکرد فیلتر مختل شود. یعنی در قسمتهایی از فیلتر دانه های ریز و در قسمتی دانه های درشت قرار گیرد. برای بهبود عمل فیلتراسیون وجلوگیری از انبساط بیش ازحد بستر و همچنین استفاده کامل از ظرفیت جذب کربن اکتیو و جلوگیری از حرکت دانه ها و سایش و … بایستی بستر کربن اکتیو از بالا و پائین توسط توری و سرامیک بال یا شن و ماسه درشت مهار شود. بطوریکه بخاطرسنگینی بستر سرامیکی در سطح بالای بستر ٬ انبساط بستر خیلی کمترمیشود و عمل فیلتراسیون براحتی صورت میگیرد و چون دانه ها در محل خود تثبیت می شوند و خرد شدن وپودر شدن در بسترکربن اکتیو اتفاق نمی افتد وطول عمر استفاده از بستر کربن اکتیو افزایش پیدا می کند و درصد بیشتری از سطح فعال کربن اکتیو عمل جذب را انجام می دهد.

انبساط زیاد در بکواش نیز باعث مشکل می شود ٬ چرا که هدف از بکواش خارج کردن مواد چسبیده به سطح کربن اکتیو است که در فیلترهایی که انبساط بستر زیاد دارند بدلیل شناور شدن دانه احتمال جدا شدن کمتر می شود ولی اگر انبساط بستر کمتر باشد در بکواش با اندکی فاصله گرفتن و بخاطر جریان سیال بدون حرکت دانه ها رسوبات از سطح دانه ها براحتی جدا می شود.

اصولا در بستر فیکس شده رسوب روی سطح دانه ها کمتر اتفاق می افتد٬ این بدلیل سرعت حرکت مایع از بین دانه ها می باشد.

وقتی سطح فوقانی بستر کربن اکتیو توسط سرامیک بال یا دانه هایی با وزن مخصوص بالا تثبیت نمی شود. مشکل سایش دانه ها ی کربن اکتیو بدلیل حرکت پیش می آید. دراین حالت مصرف

 

 

کننده  بایستی کربن را تثبیت کند و بالا بردن سختی و وزن مخصوص شاید تاحدی مشکل سایش

را حل کند ولی بطور کامل مشکل حل نمی شود و کربن اکتیو بصورت نیمه اشباع باید تخلیه شود. همچنین هزینه بسیار زیادی بخاطر قیمت بالا متحمل می شود.

طبق تجربیات هزینه تا 3 برابر می شود هم بدلیل عدم اشباع کامل و تخلیه زود هنگام و هم بخاطر قیمت.

نتایج بدست آمده از تثبیت بستر کربن اکتیو از بالا و پائین

  • استفاده از تمام ظرفیت جذب کربن اکتیو(در عمق دانه های کربن نیز ناخالصی ها جذب سوراخهای عمقی می شوند)
  • جلوگیری از حرکت دانه های کربن اکتیو و در نیتجه جلوگیری از سایش و پودر شدن و عدم نیاز به کربن اکتیو با سختی بالا (کاهش هزینه )
  • کارکرد در فشار پایین تر.
  • تصفیه بهتر انجام می شود.
  • طول عمر بالا می رود.
  • مایع خروجی فاقد هرگونه کربن خواهد بود.
  • هزینه پایین تر می شود.
  • امکان اضافه کردن دبی (بدلیل تصفیه مناسب دبی قابل افزایش است )
  • بدلیل فیلتراسیون مناسب حجم بستر را میتوان کاهش داد و درنتیجه حجم و ابعاد فیلتر نیزکوچکتر می شود.

 

این مقاله خلاصه و چکیده تحقیقات و تحلیلهایی است که در طول بیش از 10 سال که توسط کارشناسان این شرکت در مواجهه با مشکل مصرف کنندگان وهمچنین بازدید از مصرف کنندگانی که هیچگونه مشکلی نداشته اند٬  انجام شده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با هماهنگی قبلی توضیحات بیشتردر جلسه حضوری ارائه می شود.