دفتر : تهران   میدان فاطمی خیابان بیستون کوچه دوم الف پلاک 3/1- واحد 1 شرقی

تلفن :   88996390–  88996386- 021      

فکس : 88969809 -021

شماره تلگرام : 9224336289 98+

ایمیل :info@shimipajoohan.com

------------------------------------------------------------------------

کارخانه : اردبیل - شهرک صنعتی شماره2 

تلفن : 3 - 33873370 - 045 - 98+